Renklerin DünyasıAnaokulu (ÖZEL RENKLERÄ°N DÜNYASI ANAOKULU) 2001 yılında KarÅıyaka Girne semtinde bahçe içinde 2 katlı 400 m karelik müstakil binasında 84 çocuk kapasiteli binasında faaliyete geçmiÅtir. Okulumuz çocukların yaÅlarına, bireysel özelliklerine uygun yetenek ve yaratıcılıklarını geliÅtirici, eÄitici oyuncaklar, materyaller ve etkinlik köÅeleri ile donatılmıÅtır. Aydınlık saÄlıklı ve güvenli sınıflar ile geniÅ bahçe ve oyun alanları, ev ortamının sıcaklıÄını, sevecenliÄini yansıtacak Åekilde düzenlenmiÅtir. 
      Renklerin Dünyası Anaokulu, okul öncesi çocuklara yaÅıtları ile bir araya gelebilecekleri sosyal ve eÄitici bir ortamda deneyimli eÄiticiler rehberliÄinde saÄlıklı geliÅimlerini hedeflemektedir.  Anaokuluna ilk defa baÅlayacak çocuklarımız için alıÅtırma programı oluÅturulmaktadır. Amacımız çocuÄumuza okulumuzu sevdirerek yeni bir eÄitim öÄretim yılına baÅlatmaktır. EÄitimimiz sevgi, Åefkat ve anlayıŠiçinde bireysel özellikleri göz önünde bulundurularak yürütülür. Çocuklarımız, özgüvenlerini kazanmaları için seçim yapmaya ve sorgulamaya yönlendirilirler. 
     Renklerin Dünyası Anaokulu; uzman psikolog kurucuları ile 2 – 3 – 4 – 5 – 6 yaÅ grubu çocuklarına hizmet vermektedir.

     Okulumuz hafta içi her gün tam gün, yarım gün ve oyun grubu eÄitim programlarıyla 07.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Tam Gün 08.30 - 17.30 arası
Yarım gün Sabah 08.30 - 13.00 arası 
Yarım gün ÖÄle 13.00 - 17.30 arası 

    Okulumuz tam ve yarım gün programları ile 2 – 3 – 4 – 5 – 6 yaÅ grubu öÄrencilerine; oyun grubu (Pazartesi+ÇarÅamba+Cuma 10:00 – 12:00 arası) ile 20 – 36 ay arası öÄrencilere eÄitim vermektedir. 
  Çocuklarımızın aldıÄı grup eÄitimi programı, uzm. psikolog tarafından her öÄrenciye belirli periyotlarla uygulanan geliÅimsel tarama testlerinin analizlerinin deÄerlendirilmesi ile hazırlanan ve uygulanan bireysel eÄitim programı ile desteklenmektedir.

    Okul öncesi dönemine denk gelen bu yaÅ gruplarının tüm geliÅimsel özellikleri uzm. psikolog tarafından takip edilerek aile ile iletiÅim sürekli canlı tutulmaktadır.       
Aile iÅbirliÄine önem veren kurumumuz uzm. psikolog desteÄi ile çocuklar, aile dinamikleri ve bireysel sorunlarla ilgili hizmet vermektedir. 
   EÄitimli, dinamik ve fark yaratan kadromuzla çocukların bireysel farklılıklarını kabullenmek ve anlamanın yanı sıra, geliÅiminde keÅfettiÄimiz güçlü yönlerini ve yatkınlıklarını özgün eÄitim programımızla da uzm. psikolog kurucularımızın kontrolünde destekliyoruz

 
Uygar ocukevi ve ocuk Kulb

© Renklerin Dünyası Anaokulu
Adres : 1823 Sk. No:12 Girne Caddesi Karşıyaka / İZMİR
Toplam Ziyaretçi Sayısı
211
Online Ziyaretçi Sayısı
1
WEB TASARIM : DNZ WEB DİZAYN