Yetişkinler ve çocuklarla oyun oynamak..
 

Çocuklar kendileri seçtikleri etkinlikleri oyun olarak kabul etmektedirler. Yani, çocuklar kontrolüne sahip oldukları etkinlikleri oyun olarak görmektedirler. Gotfried’a göre oyun için oyun için gereken istek içten gelir ve oyun  dıÅtan konulmuÅ katı kurallardan arındırılmıÅtır. Oyunda önemli olan, sonuç deÄil süreçtir.

Garvey; oyunun özelliklerini aÅaÄıdaki gibi nitelendirilmiÅtir:

  • Oyun, belirli bir amaca ulaÅmak için harcanan bir çaba deÄildir.
  • Oyun, hoÅ ve eÄlencelidir.
  • Oyun, onu oynayan tarafından serbestçe seçilir ve zorunlu deÄildir.
  • Oyun, oynayanın etkin katılımını gerektirir.

Çocuklarla oynarken, önceliÄiniz her zaman onların deneyerek, yaparak ve yaÅayarak öÄrenmesi olmalıdır. Çocuk, kendisi düÅünüp karar verdiÄi, yaptıÄı ve sonuçlarını gördüÄü etkinlikler sonucu kalıcı deneyimler kazanır. Bu sebepten, ebeveynler çocuklarının etkinliÄi ne kadar güzel veya çirkin, doÄru veya yanlıŠyaptıklarına odaklanmamalıdırlar. GeliÅim ancak bir deneme yanılma süreci ile oluÅur. YetiÅkinlere komik ya da saçma gelebilecek olan hareketler, çocuklar için oldukça deÄer taÅıyan, anlamlı ve önemli öÄrenme yolları olabilir.

Çocuklar oyun oynarken deneyerek öÄrensinler düÅüncesi ile tamamen ilgisiz bırakılmamalıdır ancak çok sıkı denetim altına da alınmamalıdır. YetiÅkinler oyun oynayan çocuklarını desteklemeli ve kontrolü onlarla paylaÅabilecek Åekilde bir ortam hazırlamaya özen göstermelidirler. Böyle bir ortamda yetiÅkinler çocukların görüÅlerini, güçlü oldukları yanlarını, ilgilerini ve ihtiyaçlarını gözlemleme fırsatı yakalarlar. Bu gözlem sürecinde amaç etkinlikler için çocuÄu zorlamak deÄil onla saÄlıklı bir iletiÅim kurarak onlara destek olmaktır.

Önemli olan, çocuklara karÅı duyarlı bir yetiÅkin olmaya çalıÅmaktır. Böyle bir yetiÅkin çocukların oyununa katılmak için fırsat yaratır. Çocukların oyununa katılan yetiÅkin, oyunu deÄiÅtirmeye çalıÅmaz. Önemli olan, çocuklar gibi ve onların hızına uygun olarak oynayabilmektir. Çocuklar ilgilerine, ihtiyaçlarına ve yaÅadıkları deneyimlere uygunluk gösteren etkinliklerle uÄraÅmak isterler. YetiÅkinin bu konuda duyarlı olması ve çocukların ilgi, ihtiyaç ve geliÅim düzeylerine uygun etkinlikler saÄlaması gerekir. YetiÅkin bunları yaparak çocuklara “Senin ilgilerin, ihtiyaçların, bireysel özelliklerin benim için önemli” mesajını vermektedir.

Duyarlı bir yetiÅkinle bir çocuk arasındaki iletiÅim biçimi gözlendiÄinde, konuÅmaların karÅılıklı bir alıÅveriÅ biçiminde olduÄu görülür. YetiÅkinle çocuÄun konuÅmaları arasında bir eÅitlik ve denge söz konusudur. Çocuk bir sorunla karÅılaÅtıÄında yetiÅkin ona bu sorunu çözebilmesi için zaman tanır. Çocukların baÅarma duygusu yaÅayabilmesi için, onlara çok kolay ya da çok zor gelen etkinlikler düzenlememeye dikkat eder.

Çocukların etkin oyun oynayabilmesi için, yetiÅkinin çeÅitli yaÅ gruplarındaki çocukların geliÅim özellikleri hakkında bilgi sahibi olması gereklidir. Çocuklarla oynarken, yetiÅkinlerin dikkat etmesi gereken önemli noktalardan biri de, onlarla aynı fiziksel seviyede bulunmasıdır. Onlar yerde oturarak oynuyorlarsa yere oturup onlarla oynamak, konuÅurken onlarla yüz yüze olup göz kontaÄı kurmaya çalıÅmak gibi.

Çocuklarla oynarken duyarlı bir yetiÅkin olmaya çalıÅmak, bu yönde atılmıŠyapıcı adımlardan biri olacaktır.

 

 


REHBERLİK SERVİSİ
 

- İşte Bu Gerçek Sevgidir....   » Detay ...

- Mutlu Çocuk Yetiştirmek İstiyorsanız...   » Detay ...

- Aile Eğitim Seminer Takvimi   » Detay ...

- Çocuklar ne ister?   » Detay ...

- Çocuğuma son günlerde yaşanan acı olayları nasıl aktaracağım?   » Detay ...

- Kaplan Avcısı   » Detay ...

- Çocuğumuzla olan iletişimimizde püf noktalar -1   » Detay ...

- Yetişkinler ve çocuklarla oyun oynamak..   » Detay ...

- Çocuk yetiştirmek   » Detay ...

- Çocukların çizimlerindeki ipuçları   » Detay ...

- İnsanoğlu   » Detay ...

- ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ   » Detay ...

 
Uygar ocukevi ve ocuk Kulb

© Renklerin Dünyası Anaokulu
Adres : 1823 Sk. No:12 Girne Caddesi Karşıyaka / İZMİR
Toplam Ziyaretçi Sayısı
209
Online Ziyaretçi Sayısı
1
WEB TASARIM : DNZ WEB DİZAYN