Kaplan Avcısı
 

Bir zamanlar, “Usta Avcıların Köyü” olarak bilinen ve kaplan avlayabilen kiÅilerin saygın bir konumda olduÄu bir köy varmıŠDurum böyle olunca, bu köyde yaÅayan herkes için kaplan avlayabilmek hayatın anlamı ve temel hedefi olmuÅ.

Köyün sakinleri arasında “usta avcı” olarak bilinen, tam dört tane kaplan vurmuÅ olan bir çift varmıÅ. Köyün diÄer sakinleri bu çifte karÅı büyük bir saygı duyarmıÅ. Çiftin Na adında bir çocuÄu varmıÅ, ve doÄduÄu günden itibaren, annesi ve babası Na’ya saygın bir yaÅam sürebilmesi için kaplan avı konusunda bildikleri her Åeyi öÄretmeye çalıÅmıÅlar. Böylece Na, köyün en iyi avcısı olarak yetiÅmiÅ. Ancak Na’nın gerçek sınavı, ilk kaplan avına çıktıÄı zaman sergileyeceÄi beceri ve yeteneklerine baÄlıymıÅ. Bu köyün geleneklerine göre, 18 yaÅına giren her genç avcı, Sa DaÄına yalnız baÅına giderek bir kaplan avlamayı denermiÅ. Maalesef son 20 yıldır kimse bunu beceremiyormuÅ. Köydeki herkes, Na’nın bu kötü talihi tersine çevirmesini ve köyü eski Åanına kavuÅturmasını bekliyormuÅ.

Ve sonunda o gün gelmiÅ. Na, av için gerekli olan malzemelerini ve becerilerini toplayıp Sa DaÄına gitmiÅ. En mükemmel noktayı bulup beklemeye baÅlamıÅ. “KarÅıma bir kaplan çıktıÄı anda onu vurup kendimi kanıtlayacaÄım ve köyümün Åanını da devam ettireceÄim” diye düÅünmüÅ. Na beklemiÅ. Üzerinden bir anka kuÅu uçmuÅ. Na anka kuÅuna bakmıŠve “git baÅımdan” demiÅ. Çünkü bu bir kaplan deÄilmiÅ. Sonra yanından yavaÅ yavaÅ yürüyen bir canavar geçmiÅ. Na canavara bakmıŠve “bu bir kaplan deÄil, kendimi kanıtlamak için tek seçeneÄim bir kaplan vurmak” demiÅ ve köyün yaÅlılarını hatırlamıÅ. “EÄer köye kaplan yerine bu garip yaratıÄı götürürsem herkes bana güler, bana deÄer vermeleri için ancak bir kaplan vurmam gerek” diye düÅünerek canavarı kovalamıÅ. Na beklemeye devam etmiÅ. Yanına bir kaz gelerek altın bir yumurta bırakmıÅ. Na bu duruma çok sinirlenmiÅ. “Ben buraya kaz avlamaya deÄil, kaplan avlamaya geldim!” diyerek kazı kovalamıÅ. Na günler boyunca kendini kanıtlamak, anne ve babasını onurlandırmak, köydekiler tarafından saygın biri olarak görülebilmek için bir kaplanın gelmesini beklemiÅ, beklemiÅ… Kaplan dıÅında bir çok mahlûkat karÅına çıksa da, bunların hiçbiri kaplan olmadıÄı için Na hepsini kovalamıÅ.

Sonunda zamanı dolmuÅ ve dönüÅ zamanı gelmiÅ. Köye bir kaplan vuramayarak, eli boÅ olarak geri dönmüÅ. Köydekiler Na’nın baÅarısız olduÄunu düÅünmüÅler. Annesi ve babası baÅarısız olduÄu için onu evden kovmuÅlar.

Na hayatının sonuna kadar kendini kanıtlamak, deÄerli olduÄunu ispat etmek, saygı ve kabul görebilmek için bir kaplan aramaya devam etmiÅ. Ancak yıllar sonra yapılan araÅtırmalar sonucunda anlaÅılmıŠki, meÄer Na’nın anne ve babası o yörede yaÅayan kaplanların en sonuncusunu vurmuÅlar. Na için avlayacak bir kaplan zaten yokmuÅ.

Kendinizi kabul ettirmek için baÅkalarının beklentilerine göre vurmak zorunda hissettiÄiniz “kaplanınız” ne? Kaç kere “kaplana” odaklanarak diÄer fırsatları kaçırdıÄınız? Na, kaplan vurmak yerine canavara binebilmenin saygınlık kriteri olarak görüldüÄü bir köyde doÄmuÅ olsaydı, o zaman ne yapacaktı?

(Hikaye psikolog Wei-Chien Lee, Ph.D.,’a aittir) http://www.goodtherapy.org/therapy-for-multicultural-concerns.html )


REHBERLİK SERVİSİ
 

- İşte Bu Gerçek Sevgidir....   » Detay ...

- Mutlu Çocuk Yetiştirmek İstiyorsanız...   » Detay ...

- Aile Eğitim Seminer Takvimi   » Detay ...

- Çocuklar ne ister?   » Detay ...

- Çocuğuma son günlerde yaşanan acı olayları nasıl aktaracağım?   » Detay ...

- Kaplan Avcısı   » Detay ...

- Çocuğumuzla olan iletişimimizde püf noktalar -1   » Detay ...

- Yetişkinler ve çocuklarla oyun oynamak..   » Detay ...

- Çocuk yetiştirmek   » Detay ...

- Çocukların çizimlerindeki ipuçları   » Detay ...

- İnsanoğlu   » Detay ...

- ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ   » Detay ...

 
Uygar ocukevi ve ocuk Kulb

© Renklerin Dünyası Anaokulu
Adres : 1823 Sk. No:12 Girne Caddesi Karşıyaka / İZMİR
Toplam Ziyaretçi Sayısı
211
Online Ziyaretçi Sayısı
1
WEB TASARIM : DNZ WEB DİZAYN