ELFÄ°DE SÜLEYMANOÄLU / Kurucu - Psikolog 

Ä°zmir Ekonomi Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun olmuÅtur. Halen Ege Üniversitesi Psikolojik DanıÅmanlık ve Rehberlik bölümünde yüksek lisans eÄitimine devam etmektedir. Ä°ngilizce lisans eÄitimini tamamladıktan sonra GeliÅim Psikolojisi ve eÄitim alanında çalıÅmaya baÅlamıÅtır. Özel bir ilköÄretim okulunda eÄitim koordinatörlüÄü görevini yerine getirirken Türk Psikologlar DerneÄi aracılıÄı ile Denver II GeliÅimsel Tarama Test, Çocuk DeÄerlendirme Paket EÄitimi, Kısa süreli DanıÅmanlık ve Ä°lk GörüÅme,Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde Aile DanıÅmanlıÄı, Hiebert Enstitüsü’nden Ä°lk GörüÅme ve Genogram EÄitimi sertifika programlarını tamamlamıÅtır. Åu anda Color Land Anaokulu kurucusu olarak meslek yaÅantısını sürdürmektedir

 
Uygar ocukevi ve ocuk Kulb

© Renklerin Dünyası Anaokulu
Adres : 1823 Sk. No:12 Girne Caddesi Karşıyaka / İZMİR
Toplam Ziyaretçi Sayısı
1887
Online Ziyaretçi Sayısı
1
WEB TASARIM : DNZ WEB DİZAYN